Landén + Krantz Arkitekter

Baxter/Gambro – kontor etapp 2

Ombyggnation av PF Warehouse, Gambro, pågående projekt.

03 11 PF vy1 klar

03 11 PF vy2

utskick filer_Sida_6