Landén + Krantz Arkitekter

Kvarteret Klostret, Banckska stiftelsen – flerfamiljshus

Förslag till renovering av kvarteret Klostret i Helsingborg, 2011.

 

2

1

3

4

5