Landén + Krantz Arkitekter

Axis Communications – matsal etapp 2

Ombyggnad av matsal, Axis Communications. Färdigställt hösten 2016.

IMG_8965 l

img_9302

img_9510

rendering vy 2

2015-06-17 Utskick av Axis matsal förfrågningsunderlag_Sida_02

rendering vy 2 alt2